Şahadatnama

Şahadatnama

Residentialaşaýyş energiýa saklaýyş ulgamlarynyň howpsuzlygyny, ygtybarlylygyny we işleýşini üpjün etmekde şahadatnamalar möhüm rol oýnaýar.Bu şahadatnamalary, durnukly we netijeli energiýa sarp edilmegini goldamak üçin ýaşaýyş energiýa saklaýyş ulgamlaryny saýlamakda möhüm faktorlar hasaplaýarys.

IEC 62619: Halkara elektrotehniki komissiýasy (IEC) IEC 62619-ny dikeldilýän energiýa saklaýyş ulgamlarynda ulanmak üçin ikinji batareýalaryň howpsuzlygy we öndürijilik talaplary üçin standart hökmünde kesgitledi.Bu şahadatnama, iş şertlerini, öndürijiligi we daşky gurşaw meselesini öz içine alýan energiýa saklamagyň elektrik we mehaniki taraplaryna ünsi jemleýär.IEC 62619-yň berjaý edilmegi önümiň global howpsuzlyk standartlaryna eýerýändigini görkezýär.

şahadatnama-1

ISO 50001: residentialaşaýyş energiýa saklaýyş ulgamlaryna mahsus bolmasa-da, ISO 50001 energiýa dolandyryş ulgamlary üçin halkara derejesinde ykrar edilen standartdyr.ISO 50001 kepilnamasyna ýetmek, kompaniýanyň energiýany tygşytly dolandyrmak we uglerod aýak yzyny azaltmak borjuny görkezýär.Bu kepilnama, önümiň durnuklylyga goşýan goşandyny görkezýänligi sebäpli, energiýa saklaýyş ulgamlaryny öndürijiler tarapyndan gözlenýär.

şahadatnama-4
şahadatnama-2
şahadatnama-3
şahadatnama-5