Greenaşyl gelejek

Eraşyl dünýä üçin has arassa energiýa berýäris.

Düýbi Hytaýyň Sýamen şäherinde ýerleşýän 2019-njy ýylda döredilen “Elemro Energy” baý tejribe toplan täze energiýa saklaýyş we elektrik önümleri çözgütleri boýunça ýöriteleşdi.Gözleg we önümçiligi we satuwy birleşdirýän täze energiýa pudagynda bazar lideridir.Önümler Europeewropada, Günorta-Gündogar Aziýada, Afrikada, Orta gündogarda, Amerikada we ş.m. 250-den gowrak müşderä satyldy. Döredileli bäri ELEMRO-nyň girdejisi her ýyl çalt ösýär.ELEMRO-nyň ýyllyk dolanyşygy 2023-nji ýylda 50 million ABŞ dollaryndan geçer diýlip garaşylýar.

Biz hakda

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.