Elemro SHELL 14.3kWh Gün ätiýaçlyk batareýasy

Gysga düşündiriş:

Elemro SHELL litiý demir fosfat batareýasy ygtybarly, ygtybarly we çydamly.Birnäçe markanyň inwertorlary bilen gabat gelýär.Lityum demir fosfat batareýasy energiýa saklaýan batareýa ulgamynyň iň möhüm böleklerinden biridir.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Lityum demir fosfat batareýasy

ing (1)

 

Energiýa saklaýan batareýa ulgamy, esasan aşakdaky böleklerden ybarat elektrik energiýasyny saklamak üçin ulanylýan batareýa komponentidir:
Batareýa toplumy: gurşun kislotaly batareýalary, nikel-metal gidrid batareýalaryny, litiý-ion batareýalaryny we ş.m. elektrik energiýasyny saklap we goýberip bilýän birnäçe batareýa öýjüklerini öz içine alýar. Elemro litiý demir fosfat batareýalaryny (litiý-ion batareýalary) üpjün edýär.
Dolandyryş ulgamy: zarýad we zarýad beriji gözegçi, maglumatlary ýygnamak moduly we aragatnaşyk moduly ýaly batareýa paketiniň zarýad we zarýad beriş prosesine gözegçilik etmek üçin ulanylýar.
Temperatura gözegçilik ulgamy: gyzgynlygyň ýa-da sowuklygyň batareýa paketine zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin, batareýa paketiniň temperaturasyna gözegçilik etmek üçin ulanylýar, şol sanda temperatura datçikleri we sowadyş ulgamlary we ş.m.
Gorag enjamlary: batareýa paketiniň aşa wolt, wolt wolt, aşa köp we gysga utgaşma we beýleki adaty bolmadyk ýagdaýlary goramak çäreleri, şol sanda sigortalar, gorag röleleri we ş.m. gözegçilik etmek üçin ulanylýar.
Gözegçilik ulgamy: batareýa paketiniň ýagdaýyna we işleýşine hakyky wagtda gözegçilik etmek üçin ulanylýar, güýç, naprýa .eniýe, temperatura we beýleki görkezijiler, batareýa paketine diagnoz goýup we duýduryş iberip biler.

Batareýa paketiniň parametrleri

Batareýa öýjük materialy: Lityum (LiFePO4)
Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 51.2V
Işleýiş naprýa .eniýesi: 46.4-57.9V
Bahalandyrylan kuwwat: 280Ah
Bahalandyrylan energiýa kuwwaty: 14.3kWt
Üznüksiz zarýad akymy: 100A
Üznüksiz akym akymy: 100A
Akymyň çuňlugy: 80%
Sikl ömri (80% DoD @ 25 ℃): ≥6000
Aragatnaşyk porty: RS232 / RS485 / CAN
Aragatnaşyk tertibi: WIFI / BLUETOOTH
Işleýiş beýikligi: m 3000m
Işleýiş temperaturasy: 0-55 ℃ / 0 to131 ℉
Saklaýyş temperaturasy: -40 - 60 ℃ / -40 - 140 ℉
Çyglylyk şertleri: 5% -den 95% RH
IP goragy: IP65
Agramy: 120 kg
Ölçegleri (L * W * H): 750 * 412 * 235mm
Kepillik: 5/10 ýyl
Şahadatnama: UN38.3 / CE-EMC / IEC62619 / MSDS / ROHS
Gurnama: ýere oturdyldy
Programma: öý üçin energiýa saklamak

Elemro-SHELL Lityum demir fosfat batareýasy

ing (2)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler