BIPV taslamalary üçin “Elemro CdTe Cadmium Tellurium” inçe film gün öýjükleri

Gysga düşündiriş:

Cadmium telluride inçe film gün öýjügine, p görnüşli CdTe we n görnüşli CdS-iň birleşmegine esaslanýan inçe film gün öýjüginiň bir görnüşi bolan CdTe öýjügi diýilýär.CdTe-iň spektral jogaby gün spektrine gaty laýyk gelýär.Photokary fotonyň siňdiriş tizliginiň, ýokary öwrülişiň netijeliliginiň we durnukly öndürijiliginiň artykmaçlyklary bilen gün öýjükleri üçin iň amatly we tygşytly ýarymgeçiriji materiallardan biridir.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Kadmium tellurid inçe film gün öýjügi

CdTe elektrik öndürýän aýna(CdTe PV aýna) ýokary güýç öndürmek kuwwatynyň, ýokary durnuklylygyň, pes temperatura koeffisiýentiniň, pes ýagtylyk effektiniň, kiçijik gyzgyn nokat effektiniň artykmaçlyklaryna eýedir.BIPV taslamalary.

CdTe tehniki spesifikasiýasy

 

“Elemro Energy”, gurluşyk taslamalarynyň dürli zerurlyklaryna görä, ýöriteleşdirilen reňkde, dürli nagyşlarda, goşmaça gurluşda, dürli ululykda we galyňlykda CdTe energiýa öndürýän aýna hödürleýär.

Kadmium Telluride

Diňe üçekde oturdylyp bilinýän kremniý gün panelinden tapawutlylykda, CdTe elektrik öndürýän aýna diňe üçekde oturdylman, daşarky diwar materiallary hökmünde hem ulanylyp bilner.

CdTe artykmaçlyklary

CdTe PV aýna goýmasyCdTe gurmak


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler