Habarlar

 • Filippinleriň Manila şäherinde 3E XPO 2023 çakylygy

  Filippinleriň Manila şäherinde 3E XPO 2023 çakylygy

  Gadyrly dostlar, Filippinleriň Manila şäherinde geçiriljek IIEE 3E XPO 2023-e gatnaşarys.Gün meýilnamalary we elektrik enjamlary barada pikir alyşmak üçin stendimize baryp görmäge hoş geldiňiz.Esasy önüm liniýasy: litiý demir fosfat batareýalary, energiýa saklaýjy inwertorlar, gün fotoelektrik panelleri (monokristally ...
  Koprak oka
 • Fotowoltaik modullaryň amaly ssenariisi

  Fotowoltaik modullaryň amaly ssenariisi

  Fotowoltaik energiýa öndürmek, gün energiýasyny fotoelektrik täsiri arkaly elektrik energiýasyna öwürýän tehnologiýa.Fotowoltaik modul, ýaşaýyş, söwda, senagat we oba hojalygynda giňden ulanylýan fotowoltaik energiýa öndürmek ulgamynyň möhüm bölegi.Identaşaýyş jaýy ...
  Koprak oka
 • Öý energiýasyny saklaýan batareýanyň tehniki aýratynlyklary

  Öý energiýasyny saklaýan batareýanyň tehniki aýratynlyklary

  Europeewropada energiýa bahalarynyň ýokarlanmagy diňe paýlanan üçek PV bazarynda ösmegine sebäp bolman, eýsem öý batareýasynyň energiýa saklaýyş ulgamlarynyň hem köpelmegine sebäp boldy.SolarPower Europe (SPE) fin tarapyndan neşir edilen ýaşaýyş batareýasyny saklamak üçin Europeanewropa bazarynyň geljegi 2022-2026 hasabaty ...
  Koprak oka
 • Öý energiýasyny saklaýan inwertory çuňňur düşündirmek (I bölüm)

  Öý energiýasyny saklaýan inwertory çuňňur düşündirmek (I bölüm)

  Öý hojalygyny saklaýan inwertorlaryň görnüşleri Resaşaýyş energiýa saklaýjy inwertorlary iki tehniki ugra bölüp bolar: DC birikdirmesi we AC birikdirmesi.Fotowoltaik saklaýyş ulgamynda gün panelleri we PV aýna, dolandyryjylar, gün inwertorlary, batareýalar, ýükler (elektr ...) ýaly dürli komponentler.
  Koprak oka
 • Lityum batareýalarynyň artykmaçlyklary we kemçilikleri

  Lityum batareýalarynyň artykmaçlyklary we kemçilikleri

  Lityum batareýalary zarýad berilýär we ýokary energiýa dykyzlygy, uzak ömri we pes agramy sebäpli giňden ulanylýar.Zarýad bermek we zarýad bermek wagtynda elektrodlaryň arasynda litiý ionlaryny geçirmek arkaly işleýärler.1990-njy ýyllardan bäri tehnologiýany rewolýusiýa edip, smartfonlary, noutbuklary, el ...
  Koprak oka
 • Energiýa saklaýan litiý Ion batareýasynyň ýaşaýyş we täjirçilik amaly ssenarisi

  Energiýa saklaýan litiý Ion batareýasynyň ýaşaýyş we täjirçilik amaly ssenarisi

  Energiýa saklaýyş ulgamy, wagtlaýyn ulanylmadyk ýa-da artykmaç elektrik energiýasyny litiý ion akkumulýatorynyň üsti bilen saklamak, soňra bolsa iň ýokary derejesinde çykarmak we ulanmak ýa-da energiýanyň ýetmezçilik edýän ýerine eltmek.Energiýa saklaýyş ulgamy ýaşaýyş energiýasyny saklamagy, aragatnaşyk energiýasyny saklamagy ...
  Koprak oka