Filippinleriň Manila şäherinde 3E XPO 2023 çakylygy

Gadyrly dostlar, Filippinleriň Manila şäherinde geçiriljek IIEE 3E XPO 2023-e gatnaşarys.Gün meýilnamalary we elektrik enjamlary barada pikir alyşmak üçin stendimize baryp görmäge hoş geldiňiz.

Esasy önüm ugry:litiý demir fosfat batareýalary, energiýa saklaýjy inwertorlar, gün fotoelektrik panelleri (monokristally kremniy gün öýjügi,CdTe PV aýna), elektrik enjamlary.

Dur: 8 208, 4-nji zal
Sergi wagty: 2023-nji ýylyň 29-njy noýabryndan 2-nji dekabry
Sergi salgysy: SMX Konwensiýa merkezi Manila
Contact: Vicky Liu, +86-15710637976, vicky.liu@elemro.com

Elemro çakylygy

 

Elemro stend No. 208, 4-nji zal

 

 

Düýbi merkezi Hytaýyň Sýamen şäherinde ýerleşýän 2019-njy ýylda döredilen “Elemro Energy” täze energiýa saklaýyş we elektrik önümleriniň çözgütleri boýunça ýöriteleşdi wbaý tejribe we hünär tehniki goldawy, şeýle hem taslama teklipleri.Gözleg we önümçiligi we satuwy birleşdirýän täze energiýa pudagynda bazar lideridir.Önümler Europeewropada, Günorta-Gündogar Aziýada, Afrikada, Orta gündogarda we ş.m. 250-den gowrak müşderä satyldy. Şu wagta çenli “Elemro Energy” -iň Pekinde, Zhejiang welaýatynda, Haýnan welaýatynda we Taýlandda, Wýetnamda we Indoneziýada şahamçalary bar.“Elemro Energy” ýakyn ýyllarda ösýän iş bahasyna we bäsdeşlik ukybyna baglylykda Hytaýda we daşary ýurtlarda has köp şahamçalary we golçur kärhanalaryny döretmekçi.

Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň ýerimize gelmegiňizi haýyş edýäris.Has jikme-jik önüm maglumatlary we ýokary hilli hyzmatlar bilen üpjün ederis.Biz sergide duşuşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

 


Iş wagty: Noýabr-26-2023