Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1.Harytlaryňyzy standartlaşdyrmak näme?

Halkara umumy standartlar we maksatlaýyn bazar standartlary.Müşderileriň talaplaryna laýyklykda.

2. Enjamlary nädip gaplamaly?

Elektrik saklaýan batareýalar üçin howply himiki gaplama.
Ary bal kagyz gutusy ýa-da gün inwertorlary üçin sandyk.
PV aýna we gün panelleri üçin howpsuzlyk sandyklaryny eksport ediň.

3.OEM kabul ederlikmi?

Edil özi.Biziň hem patentlenen marka önümlerimiz bar.

4. Enjamlary ululygymyza görä dizaýn edip bilersiňizmi?

Hawa edip bilyäs.Emma OEM sargytlary üçin MOQ we goşmaça çykdajylar bar.

5. Enjamyňyz üçin haýsy şahadatnamaňyz bar?

MSDS, UN38.3, CE, CCC, UL, Eksport howply harytlary daşamak üçin bukjanyň gözleg netijesi we ş.m.

6.Sizde jikme-jik we hünärli gurnama gollanmasy barmy?

Hawa, iňlis gollanmasy energiýa saklaýyş ulgam önümimiz bilen gidýär.

7.Siz nusga berýärsiňizmi?Mugt ýa-da tölegsiz?

Nusgalar tölegli berilýär.

8. Iň az sargyt mukdary näçe?

MOQ bar bolan elektrik saklaýyş önümlerimiz üçin 1 toplum.

9. Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwlaryňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

10.Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?

Adatça sim geçirişini T / T, WorldFirst ýa-da PayPal kabul edýäris: 50% öňünden goýum, 50% balans tölegi.